SAMOSTAN I CRKVA

SAMOSTANSKO PODR.

  ANKETA

  Ocijenite novi izgled naše stranice…

  Posjetitelji

  free counters

Župa Kotor Varoš


 1. Kotor Varoš – župa Rođenja Marijina

Župa Kotor Varoš (do druge polovice 19. st. uobičajen naziv Kotor) relativno je stara. Prvi put se spominje 1623. god. Nije poznato je li u ranijem razdoblju postojala kao župa. No, već u kasnom srednjem vijeku, prije turskoga osvajanja Bosne, spominje se nekoliko crkava na tom području, što govori o tada razvijenoj kršćanskoj zajednici. Dolaskom Turaka one su porušene. Župa ima vrlo stare matice, koje se vode od 1747. god.

God. 1675. spominje se u kotorvaroškoj župi crkva Sv. Marije. Ona je u vrijeme bečkoga rata, pod konac 17. stoljeća, razorena. Brojni su katolici napustili svoja ognjišta i iselili se u oslobođene hrvatske krajeve. Spomena o župi nema više sve do tridesetih godina 18. stoljeća. Broj se katolika tada ponovno povećava: godine 1742. ima ih 996, a 1768. god. 1.199. Crkvu nisu imali i bez nje će biti sve do konca 19. stoljeća. Ni župnik nije imao trajnoga obitavališta. Godine 1761. nastanio se u Sokolinama i od tada je tamo bilo sjedište župe za cijeli kotorvaroški kraj.

Župnik se god. 1871. preselio u Kotorišće, pa je župa, koja se do tada nazivala Kotor, uzela ime po spomenutom mjestu. Kada je Kotor Varoš 1889. postao kotarskim sjedištem, i župa Kotorišće se tako nazvala i to novo ime ostalo je do danas. God. 1872. Sokoline su se odijelile i postale zasebnom župom, a 1884. odvojili su se i Vrbanjci.

Župna crkva u Kotor Varošu izgrađena je 1891-92. godine. Srušena je 1987. i potom je započela gradnja nove po projektu Marka Mušiča (lađa: 608 m2, kor: 229 m2, ulazni prostor i sakristija 80 m2; ukupno: 923 m2). Njezin unutarnji prostor je kružnoga oblika s impresivnom “lebdećom” kupolom. Crkva je u zadnjem ratu teško oštećena i zapaljena u srpnju 1992. a tornjevi su minirani u kolovozu 1993.

Od sakralnih umjetničkih djela u crkvi je bio Put križa (mozaik), što ga je 1972. godine izradio hrvatski slikar Ivo Dulčić. God. 1991. za crkvu su nabavljene nove orgulje od osam registara. U zadnjem ratu uništena su sva umjetnička djela kao i orgulje.

Na području župe postoje dvije podružne crkve. Jedna je na groblju u Bilicama (oko 80 m2), koje je gradnja započela 1975. god. Posvećena je 1980, a sljedeće je godine dobila i zvono. U zadnjem ratu zapaljena je i potpuno uništena. U listopadu 2000. godine djelomično je obnovljena. Druga je crkva u Zabrđu (250 m2, izgr. 1983-84) u čijem je sklopu podignuta i vjeronaučna dvorana (50 m2). Posvećena je Sv. Leopoldu kojega je kip izradila Alojzija Ulman u terakoti. Gospinu sliku izradio je J. Bifel. Za crkvu je 1985. god. nabavljeno zvono.

U noći 15. na 16. kolovoza 1998. godine crkva je minirana.

U župi se nalazi i nekoliko grobljanskih kapelica i sve su one podignute od sredine sedamdesetih do druge polovice osamdesetih godina. U zadnjem ratu su teško stradale. Obnovljene su tijekom 1999. i 2000. godine.

Stara župna kuća izgrađena je 1900. god. U vrijeme drugog svjetskog rata (1944) bila je teško oštećena, ali je 1947. obnovljena. Sadašnja župna kuća (projekt: M. Miličić) izgrađena je 1974-79. god. U zadnjem ratu kuća je oštećena prigodom miniranja tornja crkve. Od kolovoza 1995. godine pa sve do listopada 1998. župna je kuća služila kao izbjeglički centar lokalnim vlastima. Tada je pretrpjela znatna oštećenja i totalno je devastirana. Uništen je sav arhiv, a župna knjižnica sa oko 1.000 knjiga je otuđena i prenesena u gradsku knjižnicu. Kuća je 2000. godine potpuno renovirana i dovedena u prvobitno stanje.

Vjeronaučne dvorane izgrađene po projektu Z. Nikolića 1981-82. također su teško oštećene i devastirane u zadnjem ratu. Početkom 1999. godine obnovljene su i pretvorene u privremeni molitveni prostor.

Župa Kotor Varoš imala je 1813. god. 2.001 vjernika, 1877. god. 2.542, 1935. god. 3.200., te 1974. godine 5.090 vjernika. Godine 1991. župa je brojala 5.300 vjernika. Nekoliko godina nakon nedavnog rata, točnije koncem 2000. godine, župa ima svega 224 vjernika ili 126 obitelji. Župu tvore sljedeća naselja: Kotor Varoš, Bašćina, Čepak, Duratovci, Kotor, Kotorišće, Novo Selo, Podbrđe, Skatavica, Slatina, Šibovi i Zabrđe.

Za detaljnije informacije pritisnite ovdje (http://www.kotorvaroskadolina.com)

  Naslovnica 59

  Naslovnica 59

  Svjetlo riječi

  svjetlorijeci

  Bosna srebrena

  bosnasrebrena

  Biskupija Banjaluka

  biskupija-banjaluka

  katolicki tjednik

  katolicki tjednik

  Login