SAMOSTAN I CRKVA

SAMOSTANSKO PODR.

  ANKETA

  Ocijenite novi izgled naše stranice…

  Posjetitelji

  free counters

Kanonska vizitacija


Pojam kanonska vizitacija označuje pohod višeg crkvenog (ili redovničkog) poglavara zajednici koja mu je povjerena.

Ovih dana (točnije, od 27. do 29. veljače) naše samostansko područje pohodio je mnogopoštovani otac fra Lovro Gavran, provincijal Bosne Srebrene. Susreo se sa svim fratrima jajačkog samostanskog područja te upoznao s trenutnim stanjem u pastoralnom djelovanju u župama i samostanu. Nakon kanonske vizitacije župe Jajca, mnp. o. fra Lovro Gavran uputio se u preostale župe jajačkog samostanskog distrikta: Dobretiće, Podmilačje, Kotor Varoš i Sokoline. Susreo se i s franjevačkom zajednicom časnih sestara u Jajcu.

Za one kojima latinski jezik nije nepoznanica, objavljujemo i dio tekstova iz nekoliko vizitacija iz XIX. stoljeća ( 1811., 1840., 1857., 1868 i 1869.)

a)      N.B. In marginalibus Numeris, a 239. ad 290. saltus factus, 352. bis positus, 4. omissus, subtractis ergo 50. numeris. Revisum ultimo in Tertia Nostra Generalis Canonica, et sacra Visitatione in hae Paroccia s. Ioannis Baptae de Jajce, die 30. Men. Junii, An. Dom. 1840. facta, et approbatum fuit per Me infrascriptum Fr. Raphaelem Barishich, Episcopum Azatensem, et Vicarium Apostolicum in tota Bosnia Argentino=Othomana, ae in olim Episcopatu Dumnensi. Ita est fr. Rapho et Eppis qui supro mpy.”

b)      Revisum in I. Nostra Canonica Generali, et S.a Visitatione facta die 1. Julii 1857. in hac Parochia de Jajce et adprobatum fuit quoad omnia per me infrascriptum Fratrem Marianum Šunjić Eppum Panad. Et Vic. Aplium Bosnens. It a ep. Fr. Marianus Eppus qui supra

c)      Numeri correctis prodit marginalis verus 2019. (a ne 2022, opaska f.S.R.). Revisum in S. Canonica Apostolica Visitatione facta 14. Maji anni 1868. approbatum fuit per me infrascriptum Fr. Jakobum Baltić, Provinciae ex Definirotem et Act. Par. In Jardoh “speciali facultate” delegatum per Ilsmum Dominum Paschalem VUicić Episcopum Antiphellensem Vicarium ac Visitatorem Apostolicum in tota Bosna Othom=Argent. Ita est fr. Jacobus qui supra quod hari Parockiani Delegatus Bisit. Aptici. Sigillum Curiae Vicapost. Bosniae.

d)     Revisum in I. nostra Generali Sacra et Canonica Visitatione in hac Parochia de Jajce facta die 26.4.1869. et adprobatum fuit a Me infrascripto Gratre Paschale Vuičić, Episcopo Antiphellensi ac Vicario Apostolico in tona Bosna Othoman-Argentia. Sigillum Curiae Vicapost. Bosniae. Fra Paschalis Eppus. Numerus marginalis correctus prodit es “166″.

  Naslovnica 59

  Naslovnica 59

  Svjetlo riječi

  svjetlorijeci

  Bosna srebrena

  bosnasrebrena

  Biskupija Banjaluka

  biskupija-banjaluka

  katolicki tjednik

  katolicki tjednik

  Login