SAMOSTAN I CRKVA

SAMOSTANSKO PODR.

  ANKETA

  Ocijenite novi izgled naše stranice…

  Posjetitelji

  free counters

Ovogodišnji jubilarci


Donosimo popis bračnih parova čija je 2011. godina jubilarna. Bilo bi lijepo kad bi se slavljenici određenog jubileja dogovorili i, po mogućnosti, svi skupa slavili svoju godišnjicu istog dana. Imamo gotovo cijelu godinu pred sobom pa stojimo na raspolaganju za dogovor oko zajedničkog slavlja određene godišnjice braka. Pozivamo Vas da svoje prijedloge dostavite u župni ured Jajce.

Prije 50 godina u našoj župi vjenčani su:

SLAVKO LADAN – LUCA LADAN; MATO LADAN – KATA RIMAC; PETAR JOVANOVIĆ – ANA IVKOVIĆ; ILIJA PILEKIĆ – ANA ANDRIĆ; DRAGO LADAN – MARA LJUBIČIĆ; ANTO SAMARDŽIĆ – ANĐA MIKETA; ANTO LADAN – ANA LADAN; ANTO MATEKALO – MANDA GRGIĆ; STIPO MATIĆ – NEVENKA TOKIĆ; DRAGO BARIĆ – CECILIJA IVIĆ; MARKO LADAN – ANKA LJUBIČIĆ; FRANJO MARTINOVIĆ – SMILJKA LADAN; PILE LADAN – KATA JAKEŠEVIĆ; MATIJA BOJANIĆ – KLARA JAKEŠEVIĆ; IVO BRTAN – SMILJKA ĆAVAR; LJUPKO RADIĆ – ANA ŠTRKALJ; FRANJO TOKIĆ – LUCA SAMARDŽIĆ; VINKO LUKIĆ – ANA BLAŽEVIĆ; BOŽO ČAVAR – KATA MARIJANOVIĆ; ŽIVKO LADAN – LJUBA BAKOVIĆ; PETAR SORAVIA – JELENA ČORNIJ; NIKO ĆAVAR – JOSIPA JURINOVIĆ; MARIJAN BLIZNAC – STOJA TADIĆ; JAKOV ZOLOTA – ANĐA LOVRIĆ; DRAGO SAMARDŽIĆ – MARIJA SMOLJAN; SLAVKO PRANJKO – DUBRAVKA RAJIĆ; VINKO RAJIĆ – ADELA MARJANOVIĆ; ANTO LADAN – LUCA JURIČ; FILIP JELENIĆ – PAULA MATIĆ; VIKTOR BARIĆ – LJUBA JURIČ; MATO GAVRIĆ – LJUBA GAVRIĆ; LUKA MATEKALO – MARA LADAN i IVICA RIMAC – KATA MIKETA.

40 godina braka

ANTO CRNOJA – NADA RAJIĆ; LJUBKO LADAN – KATA IVIĆ; BRANKO BOJANIĆ – LJUBICA MATEKALO; ANTO KALINIĆ – MANDA RIMAC; PAVAO AŠČIĆ – KATA BAGARIĆ; KREŠO BAGARIĆ – SMILJKA BLIZNAC; LUKA CRNOJA – OLGICA JURIĆ; ZVONKO TOKIĆ – LJUBA MARJANOVIĆ; BRANKO RADIĆ – IVKA LADAN; MIJO TOKIĆ – SERAFINA SAMARDŽIĆ; DRAGO TOKIĆ – ANA SAMARDŽIĆ; ILIJA MARUŠIĆ – MARA TOKIĆ; MIJO CRNOJA – MARIJA MATIĆ; ANTO JELICA – NEVENKA MIKETA; VINKO CVJETANOVIĆ – ANA LADAN; STIPO SMOLJAN – ANA LADAN; IVICA TOKIĆ – ANICA BATINIĆ; IVO LEOVAC – SMILJKA MARUŠIĆ; DRAGO ŠTRKALJ – CELIJA RADIĆ; ŠIMO JAKEŠEVIĆ – ANKA LADAN; NIKOLA JELIČIĆ – SMILJKA RADIĆ; JURO CRNOJA – LJUBA LADAN; ANTO ĆOSIĆ – ANA MATEKALO; NIKOLA MIRKOVIĆ – MILKA BILANDŽIJA; MARKO BAKOVIĆ – ANA MARJANOVIĆ; MIJO SVALINA – MARA BLAŽEVIĆ; ZVONKO SAMARDŽIĆ – ANA MARJANOVIĆ; MATO MLINAR – KATA BARIĆ; MARIJAN JELICA – IVKA KRIŽANAC; IVO ANTUNOVIĆ – KATA BRTAN; FRANJO LEOVAC – DRAGICA RIMAC; PILE STIPIĆ – LUCA TOKIĆ; LJUPKO VUKELJA – ANA ĆOSIĆ; FRANJO PRANJKO – LUCA ĆOSIĆ; BRUNO SABLJAK – ANA VIDOVIĆ; PEJO GRGIĆ – DRAGICA MARJANOVIĆ; JURO MARJANOVIĆ – DRAGICA BAKOVIĆ; MATO LUKIĆ – AGATA LEOVAC; MATIJA ŠIMUNOVIĆ – ANĐA KARADŽA; IVO RIMAC – LUCA LADAN; ILIJA BLAŽEVIĆ – ZORKA SPAHIĆ; IVO LADAN – ANA LADAN; FRANJO PETRUŠIĆ – ANĐA BLAŽEVIĆ; MLADEN FRANJIĆ – JOVANKA PETROVIĆ; DAVID PRSKALO – NEVENKA CRNOV; STIPO MARJANOVIĆ – DRAGICA RADIĆ; MARKO DODIK – JELENA JELICA; JOZO MIKETA – MANDA CRNOJA; ANTO MIKETA – JELENA MLAKIĆ; STIPO JELICA – ANĐA GOJEVIĆ; ANTO ŠTRKALJ – MARA SMOLJAN; BRANKO JAKEŠEVIĆ – SAVA MIMIĆ; IVAN BULJAT – GORDANA VRIZIĆ; ANTO MIRKOVIĆ-DREZGA – ANĐA BRTAN; STJEPAN VUGRIN – SMILJKA LADAN; SLAVKO TOMIĆ – BRANKA SUŽNJEVIĆ

30 godina braka

MATO BRTAN – ANĐA LOZIĆ; VLADO PETROVIĆ – JOSIPA BLAŽEVIĆ; IVO MARJANOVIĆ – LUCIJA PERAK; VINKO CRNOJA – MARIJA DREZGA; MARKO LOZIĆ – KATA PERAK; ZORAN LJUBEZ – MELANIJA TOMAS; IVO ĆOSIĆ – KATA LADAN; ILIJA TOKIĆ – ANĐA GLAVAŠ; JOZO JELICA – ANA LEOVAC; VINKO MATEKALO – RUŽICA ČAVAR; ZVONKO LADAN – CELIJA BRKIĆ; ANTO BRTAN – CMILJKA TOKIĆ; BRANKO BRTAN – IVKA JAKOVLJEVIĆ; STJEPAN JELICA – ANA BILANDŽIJA; MATO LOZIĆ – DUBRAVKA JELICA; FRANJO LOZIĆ – CELIJA RADIĆ; ANĐELKO JELICA – ANĐA JELICA; JAKOV LADAN – DRAGICA SERDAR; BRANKO BLIZNAC – LUCIJA LUKIĆ; MARKO PERAK – RUŽICA CRNOJA; IVICA JURINOVIĆ – MIRA OPARNICA; DRAGAN BLIZNAC – LUCIJA SMOLJAN; KREŠIMIR PETONJIĆ – RUŽICA LEOVAC; FRANJO SAMARDŽIĆ – ANA LADAN; MATIJA LUKIĆ – ANA JAKEŠEVIĆ; JOZO PERAK – LUCA PERAK; MARIJAN JELICA – RUŽICA ĆUK; NIKO MATIĆ – KATICA TOLIĆ; DRAGO SERDAR – CELIJA LUKIĆ; VINKO SMOLJAN – MARIJA PETONJIĆ; ZORAN BLIZNAC – KATICA PRANJIĆ; DRAGO TOKIĆ – DRAGICA BILANDŽIJA; MIJO BRTAN – MANDA JELICA; ZVONKO BLIZNAC – JOSIPA LADAN; DUŠKO LADAN – DAJANA LANDIKUŠIĆ; IVO LADAN – LJILJANA ĆUK; IVO ABRAMOVIĆ – DUBRAVKA DUJMOVIĆ; ZVONKO JAKEŠEVIĆ – KATA LUKIĆ; MARKO MATIĆ – IVKA BRTAN; IVAN PETRUŠIĆ – ANĐA LADAN; LJUBO JAKEŠEVIĆ – SMILJKA ĆAVAR; IVO TOMAZIĆ – CELIJA BLAŽEVIĆ; ZDRAVKO RAJIĆ – MILKA-KATA ZRILE; DRAGO LADAN – ZORA LADAN; STIPO SMOLJAN – MIRA SAMARDŽIĆ; IVICA TOMIĆ – VESNA ĆAVAR; ILIJA MARJANOVIĆ – NEVENKA ŽUNIĆ; DRAGO LADAN – SLAVICA JAKEŠEVIĆ; IVO BRTAN – BRANKA BLAŽEVIĆ; LJUBO BLAŽEVIĆ – LUCA BARIĆ; IVICA JOZIĆ – VERKA JELICA; LJUBO BILIĆ – ZORA KORDIĆ; MARKO JAKŠIĆ – ANETA JAKEŠEVIĆ; BOŠKO KULIĆ – NEVENKA KALINIĆ; STJEPAN JELICA – BLAŽENKA GUBIĆ; ANTO LEOVAC – LUCA CRNOJA; ANTO TOKIĆ – KATA JELIČIĆ; FRANJO JAKEŠEVIĆ – MANDA CRNOJA i DRAGO MATEKALO – LUCIJA JELIČIĆ

25 godina braka

DRAGAN SAMARDŽIĆ – LJUBICA LUKIĆ; MARKO MARJANOVIĆ – ANĐA PERAK; MARKO MARJANOVIĆ – EVA PERAK; IVO LADAN – ANĐELKA SAMARDŽIĆ; NIKICA JURINOVIĆ – ANĐELKA RAIČ; ANTO PERAK – MIRA LADAN; IVICA SAMARDŽIĆ – RUŽA BRNJAK; ŽELJKO PETONJIĆ – IVANKA JELICA; STIPO SIVONJIĆ – SMILJKA BOGIĆ; ANTO BILIĆ – LUCA JELIČIĆ; STIPO ČAVKA – IVANKA MARJANOVIĆ; DRAGAN DRAŽETA – ANKICA MARJANOVIĆ; MATIJA JURIŠIĆ – ANICA JURIĆ; DRAGO ĆOSIĆ – ANĐA JAKEŠEVIĆ; MATO BILANDŽIJA – RUŽA VUKELJA; JAKO SVALINA – ANKA JELICA; ANTO RADIĆ – ANA PETRUŠIĆ; JOSIP MATIĆ – BRANKA SAMARDŽIĆ; STIPO LADAN – IVANKA CRNOJA; DRAGO LADAN – KATA CRNOJA; NIKO SAMARDŽIĆ – RUŽA JAKOVLJEVIĆ; ANĐELKO BOGIĆ – RADA BLAGOJEVIĆ; MATO LADAN – SMILJKA MIKETA; PEJO BRTAN – KAJA GRGIĆ; IVO LADAN – MARA PETROVIĆ; DRAGO CRNOJA – ANICA SVALINA; ANTO SERDAR – RUŽA LUKIĆ; RUDO LADAN – IVANKA PERKOVIĆ; IVAN JURIŠIĆ – MIRA MATEKALO; ZDENKO LADAN – KATA GRGIĆ; ZORAN MARTINOVIĆ – LJUBICA BRTAN; MATIJA JELICA – JOSIPA BUNGIĆ; MIJO IDŽANOVIĆ – ANĐA PAPIĆ; TOMA BLAŽEVIĆ – IVKA BRKIĆ; ZDRAVKO CRNOJA – RUŽA BARIĆ; MIJO RADIĆ – ZRINKA SAMARDŽIĆ; SLAVKO GORETA – KATARINA RAIĆ; MARKO LEOVAC – ANKICA BARIĆ; BRANKO PERAK – RUŽA RADIĆ; PEJO ĆAVAR – SMILJKA MARJANOVIĆ; MATIJA BILANDŽIJA – KATE MARJANOVIĆ; LJUBO JELICA – LJILJANA MIKETA; NIKO CRNOJA – NEVENKA CRNOJA; ZDRAVKO SERDAR – LUCA SAMARDŽIĆ; MLADEN BLIZNAC – KATA SPAJIĆ; JOSIP SMOLJAN – MILKA LJUŠANIN; ŽELJKO LADAN – JAGODA LADAN; JOSIP ČAVKA – JOSIPA LEOVAC; MIJO LADAN – LJUBICA MARUŠIĆ; TOMISLAV MATEKALO – MARA JELIČIĆ; MATIJA LADAN – IVANKA LADAN; ILIJA CRNOJA – LJUBA VUKELJA; ANTO JURIČ – MARA LADAN; JOZO JURIČ – MIRJANA SVALINA; STIPO RAJIĆ – MIRA BRTAN; PEJO RADIĆ – MARA MARUŠIĆ; DRAGO BARIĆ – MARA ŠTRKALJ; RAJKO LADAN – IVANKA SERDAR; LUKA GAVRIĆ – DRAGICA JAKEŠEVIĆ; MARKO ŠTRKALJ – NEVENKA PETROVIĆ; LJUBAN JURANOVIĆ – LJUBICA PRANJIĆ; MARKO JAKEŠEVIĆ – LUCIJA CRNOJA; PETAR MIRKOVIĆ – MIRJANA LADAN; ZDENKO MATEKALO – SLAVICA BARIĆ; IVO GRGIĆ – MANDE POPLAŠEN i MIJO SPAJIĆ – IVANKA SMOLJAN

20 godina braka

FRANJO MIRKOVIĆ – RADA KOZJAK; IVAN LADAN – ANĐELKA TOKIĆ; DARKO JELICA – KATA BOGIĆ; MILENKO ŠIMUNOVIĆ – LUCA BLAŽEVIĆ; MARKO BRTAN – SLAVICA JURIŠIĆ; STIPO LADAN – MANDA SPAHIĆ; IVICA BLIZNAC – MANDA JURIĆ; PETAR DODIK – MARICA-ANKICA CRNOJA; PJETER SAQI – CMILJKA GRGIĆ; IVAN LEOVAC – NADA CRNOJA; IVICA CRNOJA – ANĐELKA RADIĆ; FRANJO RADIĆ – BRANKA ĆOSIĆ; ZDRAVKO LADAN – MARA STIPIĆ; IVICA MALIĆ – KLARA ZRILE; SLAVKO RIMAC – MIRA TOKIĆ; FRANJO ORŠULIĆ – DRAGICA TOKIĆ;  ILIJA MARUŠIĆ – NEVENKA JURIŠIĆ; ZORAN LADAN – ZRINKA PETRUŠIĆ; JOZO GAVRIĆ – ZORICA CRNOJA; ZORAN JELICA – ANICA POPLAŠEN; IVO MARJANOVIĆ – MIRJANA DRAMAC; PEJO JAKEŠEVIĆ – MARICA BARIĆ; JAKOV BLIZNAC – LJUBICA TOKIĆ; FRANCI BLAŽEVIĆ – MANDE BOGIĆ; LUKA BUNGIĆ – DRAGICA ANTUNOVIĆ; ANTO ANTUNOVIĆ – BOŽANA TOLIČ; IVICA BLIZNAC – ANICA KLARIĆ; ZDRAVKO TOKIĆ – SLAVICA JAKIĆ; MATO BRTAN – JITKA BARANUTKOVA; BOŽO LADAN – MARIJA MARIČIĆ; MARKO VUKELJA – CMILJKA TOKIĆ; IVICA IVIĆ – ZORICA RADAK; STIPOT OLIČ – ANĐELA BRTAN; MARIJAN BOJČETIĆ – VERA ŠUNJO; IVICA MIRKOVIĆ – JOSIPA MATEKALO; FRANJO RADIĆ – MARIJANA ĆAVAR; DRAGO LEOVAC – MIRJANA JAKEŠEVIĆ; MARKO LADAN – SMILJKA RAŠTEGORAC; ZDRAVKO BOGIĆ – JADRANKA JELICA; SLAVKO RADIĆ – ANĐA BOGIĆ; MARI ONIKIĆ – KATA ŠIMUNOVIĆ; STIPO BRTAN – JOSIPA LADAN; ŽELJKO DRAŽETA – FANA JUKANOVIĆ; FRANJO JURIĆ – ANA TOKIĆ; IVICA ĆAVAR – MIRA SAMARDŽIĆ; MARCEL SUTON – BRANKICA JAKEŠEVIĆ; MARKO IVIĆ – FILKA SARAF; JOZO CRNOJA – ANĐELKA ŠTRKALJ; JOSIP RADIĆ – SNJEŽANA JURIĆ; MATO IVIĆ – ANKA DRAMAC; SLAVKO BARIŠIĆ – SMILJKA VUKELJA; DRAGAN ČAKARIĆ – JOSIPA TOKIĆ; JURO GAVRIĆ – NEVENKA MATEKALO; TOMISLAV ŠTRKALJ – KATA BLIZNAC; MATKO BRTAN – AGATA MARTINOVIĆ; FRANJO MARIJANOVIĆ – MARIJA LJUBIČIĆ; ZORAN PETROVIĆ – DOBRA BARIĆ; ANĐELKO PETROVIĆ – LUCA PETROVIĆ; ZORAN SERDAR – LUCIJA SAMARDŽIĆ; STIPAN ČAVKA – LJILJANA BLAŽEVIĆ; SLAVKO KALINIĆ – KATA BLAŽEVIĆ; JOSIP LADAN – LJUBICA JELIČIĆ; TOMO IVIĆ – MIRA BLAŽEVIĆ; IVO BOGIĆ – SMILJKA CRNOJA; MARKO RADIĆ – MIRJANA PETROVIĆ; SLAVKO MARJANOVIĆ – JOSIPA LEOVAC i SLAVKO PERAK – DRAGICA CRNOJA

10 godina braka

ZORAN BILANDŽIJA – BRANKICA BOGIĆ; ZORAN LADAN – RUŽA VUK; GORAN ŠTRKALJ – DUBRAVKA BAKOVIĆ; FRANJO DELJAK – MARIJANA ŠTRKALJ; ZORAN PRANJKO – KLAUDIJA KEŽIĆ; ŽELJKO LOVRIĆ – BILJANA MARJANOVIĆ; MLADEN TOKIĆ – JELENA POPLAŠEN; GORAN JURIŠIĆ – BLAŽENA PETROVIĆ; BOŠKO LEOVAC – KAJA STIPIĆ; JOZO BOJANIĆ – IVANA MIKETA; DRAGAN RADOŠ – LUCA MARUŠIĆ; IVICA PERAK – MANDA TOPIĆ; ANTO BOGIĆ – ANKICA TOKIĆ; IVICA BRTAN – RUŽICA TOKIĆ; ŽELJKO LUKIĆ – MARA SIVONJIĆ; DRAGO CRNOJA – SVJETLANA ĐUKIĆ; DRAGAN VITIĆ – DAJANA TOPIĆ; ANTO JAKEŠEVIĆ – ANA ĐOGAŠ; GORAN BILANDŽIJA – LJILJANA BOGIĆ; DRAGAN ŠTRKALJ – ANĐELKA SPAJIĆ; ANĐELKO BRTAN – KLARA SUBOTIĆ; ŠTEFAN BLIZNAC – BRANKICA JAKEŠEVIĆ; BRUNO LADAN – MIRJANA MARJANOVIĆ; DARKO KALINIĆ – ANĐA MIJATOVIĆ; ANTON AUER – LUCA GRGIĆ; ŽELJKO SAMARDŽIĆ – MARICA DOMINOVIĆ; MATO KALINIĆ – LUCIJA MIKETA; IGOR DRAGIĆ – SNJEŽANA MIŠKOVIĆ; DARKO MIKETA – HELENA LADAN; GORAN TOMIĆ – BOSILJKA ŠIMUNOVIĆ; LJUPKO SERDAR – KATA PETONJIĆ; MIROSLAV BLIZNAC – BOŽICA STIPIĆ; MARIO BRTAN – ANKICA BOGIĆ; ILIJA GRGIĆ – ANĐELKA DRAMAC; ZORAN ŠTRKALJ – SERAFINA ĆAVAR; JOZO KALINIĆ – MIRJANA TOPAL; DRAGAN JAKEŠEVIĆ – RADMILA PEJAZIĆ; GORAN LJUBIČIĆ – MIRA ŠIMUNOVIĆ; VELIMIR SAMARDŽIĆ – ZORICA BILANDŽIJA; JAKO PETRUŠIĆ – BRANKICA JURIŠIĆ; ANTO JUKANOVIĆ – ROMANA MIOČEVIĆ; DUBRAVKO KOLOVRAT – ŽELJKA SARIĆ; MARKO MATIĆ – NEVENKA MODRIĆ i MARIO KULIĆ – JOSIPA SIVONJIĆ

  Naslovnica 59

  Naslovnica 59

  Svjetlo riječi

  svjetlorijeci

  Bosna srebrena

  bosnasrebrena

  Biskupija Banjaluka

  biskupija-banjaluka

  katolicki tjednik

  katolicki tjednik

  Login